Laatste nieuws

14 augustus 2020

Richtlijnen bij het opengaan van de school

 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

 

Er is deze week hard doorgewerkt in en buiten de school. Ondanks de extreme hitte vorderen de werkzaamheden nu gestaag. Ook de leerkrachten zijn al geweest om de eerste werkzaamheden te doen om de lokalen in te richten. De planning is nog steeds om woensdag 19 augustus voor het eerst de deuren weer te openen voor de kinderen.

 

Het corona virus heeft een stempel gedrukt op het tweede deel van het vorige schooljaar. Gelukkig konden de kinderen vanaf 8 juni weer volledig naar school. En zo gaan we woensdag ook weer vol goede moed van start. Tegelijkertijd realiseren we ons allemaal dat het virus voorlopig nog niet weg is. Totdat er een vaccin beschikbaar is, zullen wij alles doen wat redelijkerwijs van ons verwacht mag worden om besmetting en verspreiding tegen te gaan. We hanteren daarvoor nog steeds het protocol van de PO-Raad dat op 1 juli is bijgewerkt (https://po.lesopafstand.nl). In z’n algemeenheid geldt dat de afspraken over hygiëne ongewijzigd blijven en dat volwassen in en rond het gebouw 1,5 meter afstand houden. Die afstand hoeven volwassen niet tot kinderen tot 12 jaar te bewaren en kinderen hoeven dat onderling ook niet te doen.  

 


Een aantal zaken brengen we expliciet onder uw aandacht: 

 

1.   We handhaven de gespreide haal- en brengtijden van voor de vakantie 
Hoewel het de bedoeling is dat scholen terugkeren naar hun normale schooltijden, blijft het nog wel mogelijk de gespreide breng- en haaltijden te handhaven. Op die manier kan het aantal volwassenen rondom het schoolgebouw gereguleerd worden. Op onze school houden we voorlopig vast aan de gespreide breng- en ophaaltijden die we voor de vakantie hadden. Dat houdt in:

 

Brengen

 

Van 8:30 tot 8:45 uur: kinderen met een achternaam beginnend met de letters A t/m L
Van 8:45 tot 9:00 uur: kinderen met een achternaam beginnend met de letters M t/m Z 

 

Halen


14:45:
kinderen met een achternaam beginnend met de letters A t/m L
15:00: kinderen met een achternaam beginnend met de letters M t/m Z

 

 

Let op op woensdag:
12:30: de kinderen met achternaam beginnend met t/m L kunnen worden gehaald 
12:45: de kinderen met achternaam beginnend met t/m Z kunnen worden gehaald 

 

M t/m Z-ouders/ophalers gelieve pas rond 15.00 uur voor de poort te gaan staan zodat de A t/m L-ouders/ophalers een beetje de ruimte hebben om op hun kind te wachten. 

A t/m L-ouders/ophalers graag na hereniging met kind op een andere plek in de straat gaan staan zodat er weer wat ruimte is voor het tweede deel van de leerlingen.

 

 Heeft de klas van je kind als eerste of als laatste les van de dag gymles, dan zijn er geen verschillende haal- en brengtijden.
Di | Wo | Do 8.30 uur brengen in de Verbindingstraat 2
Wo 12.45 uur ophalen in de Verbindingstraat 2
Di | Do 15.00 uur ophalen in de Verbindingstraat 2

 

 

De kinderen zullen net als voor de vakantie weer alleen de poort inlopen. De fietsen kunnen de eerste twee weken minder goed gestald worden op het schoolplein en in de fietsenrekken daar. Dus het verzoek of de kinderen zo min mogelijk zelf op de fiets kunnen komen en/of indien mogelijk de fiets in de fietsenrekken in de straat voor de school stallen.

 

2.   We willen zo min mogelijk volwassenen in het schoolgebouw
Scholen van onze stichting laten alleen volwassenen toe tot het schoolgebouw als hun aanwezigheid in het schoolgebouw noodzakelijk is. Denk aan externe professionals, collega’s van andere scholen, vrijwilligers, schoonmakers en stagiaires. Dit doen we om de kans op verspreiding beperkt te houden.

 

3.   Ouders mogen alleen op uitnodiging in de school komen
Aangezien we zo min mogelijk volwassenen in het gebouw willen, kunnen ouders alleen op onze uitnodiging van school het gebouw in. We begrijpen dat het voor de kinderen die van bouw wisselen even lastig kan zijn dat er geen ouder mee kan naar de klas maar met de steun van oudere klasgenoten of een leerkracht die het kind even naar de klas kan brengen, komt het zeker goed is onze ervaring. Als u iets wilt melden kan dat naar het emailadres van de leerkracht.

 

Het is voor ouders wel mogelijk voor de poort te komen zolang zij 1,5 meter afstand houden. Het is dus in ieders belang dat men niet blijft hangen in de straat voor de poort maar elders een plek zoekt om bij te praten of speelafspraken te maken.

 

4.   Gevolgen van het testbeleid
Het kan voorkomen dat een leraar zich moet laten testen of in quarantaine moet. In die situatie blijven de leerlingen van de groep thuis en zal afstandsonderwijs verzorgd worden tot de leraar terug kan keren op school. U wordt daar natuurlijk zo tijdig mogelijk over geïnformeerd. Uiteraard zullen we ons best doen om vervanging te regelen als de leraar door ziekte geen afstandsonderwijs kan verzorgen. Als een teamlid of iemand die werkzaamheden voor de school verricht positief wordt getest, zal met betrokken instanties gekeken worden naar de consequenties voor de school. De schoolleiding zal dan in overleg met het bestuur naar bevind van zaken een besluit nemen.   

 

5.   Leerplicht
In principe verwachten we alle leerlingen die geen ziekteverschijnselen vertonen of negatief zijn getest, op de eerste schooldag, woensdag 19 augustus, weer op school. Leerlingen tot 12 jaar die op 17 augustus korter dan 2 weken geleden zijn teruggekomen uit risicogebieden (aangeduid met oranje of rood) moeten ook gewoon naar school komen. Gezien hun geringe rol in de verspreiding van het virus hoeven zij niet in quarantaine.
Er zijn twee uitzonderingen:
a) Voor leerlingen uit een risicogroep of met een gezinslid uit een risicogroep wordt in overleg met de school en leerplicht gekeken wat de beste oplossing is.
b) Als een gezinslid positief is getest moet een leerling 14 dagen thuis blijven.
In alle gevallen is school verplicht melding te maken van verzuim bij de leerplicht. Leerplicht zal beoordelen of het verzuim geoorloofd is.

 

6.   Leerlingen met ziekteverschijnselen blijven thuis en worden getest.
Leerlingen blijven thuis als ze ziekteverschijnselen vertonen die kenmerkend zijn voor corona (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven). Ze moeten dan getest worden. Al in een eerder stadium is een uitzondering gemaakt voor leerlingen in groep 1/ 2 die alleen een neusverkoudheid hebben. Tot de testuitslag bekend is, komen leerlingen niet naar school. Als de test positief is, moet de leerling 7 dagen thuis uitzieken. De leerling kan weer naar school als hij of zij na die 7 dagen nog 24 uur vrij is van klachten. U moet er rekening mee houden dat medewerkers van de school leerlingen naar huis kunnen sturen als zij ziekteverschijnselen vertonen. We begrijpen dat dit ingewikkeld kan zijn, maar discussie daarover is niet mogelijk.

 

7.   Ventilatie schoolgebouw
De schoolgebouwen van onze stichting worden zo goed mogelijk geventileerd. We  zullen daarbij nauwgezet de aanwijzingen van het kabinet en de adviezen van onze brancheorganisatie, de PO-Raad, opvolgen.

 

U mag van ons verwachten dat we de ontwikkeling nauwgezet volgen en daar naar bevind van zaken op reageren. Dat wij u daarover steeds goed informeren, is voor ons vanzelfsprekend. Welke situatie zich ook aandient, wij zullen met elkaar zoeken naar de beste vorm van onderwijs en overleg. Mocht deze brief vragen of opmerkingen oproepen, schroom dan niet om contact met me op te nemen.


Vriendelijke groeten,

Heleen Schipperheijn