DNO - De Nieuwe Overblijf

De opvang tijdens de pauze van de leerkracht heet bij ons op school De Nieuwe Overblijf (DNO). 

Tijdens DNO worden er docenten van DONS ingezet. 

Deze docenten worden betaald uit de ouderbijdrage voor de DNO. 

DNO 2021 - 2022

 

Op “De Scholekster” is de DNO, De Nieuwe Overblijf, erop gericht dat alle kinderen de hele dag op school blijven. Dat geeft veel rust in de school en de mogelijkheid om de kinderen extra te begeleiden. 

Tijdens de pauze van de leerkracht krijgen de kinderen een cultuur- of bewegingsles. 

De lunch en het buitenspelen tussen de middag is onder toezicht van de leerkracht.

 

Om dit te bekostigen vragen we een ouderbijdrage.

Het bedrag van vorig schooljaar wordt verhoogd met de inflatiecorrectie tot € 263,40

 

De ouderbijdrage is relatief laag. Dit is om het voor zoveel mogelijk ouders betaalbaar te houden. 

Toch is het niet voor iedereen mogelijk om het gehele bedrag te betalen. 

Kijk voor ondersteuning bij betaling op de website van de gemeente of ga in overleg met Heleen voor een betalingsregeling.

 

Mocht u in staat zijn om een extra bijdrage te doen dan stellen we dat zeer op prijs en kunnen we de DNO op deze wijze blijven organiseren voor alle kinderen. Bij het betalen kan er in het Betaalverzoek voor gekozen worden om een donatie te doen.

 

Als u niet wil betalen, kan uw kind helaas niet tijdens de pauze op school blijven. 

U moet dan met de leerkracht overleggen wanneer u uw kind kunt komen halen.