DNO - De Nieuwe Overblijf

De opvang tijdens de pauze van de leerkracht heet bij ons op school De Nieuwe Overblijf (DNO). 

Tijdens DNO worden er docenten van DONS ingezet. 

Deze docenten worden betaald uit de ouderbijdrage voor de DNO. 

De bijdrage voor schooljaar 2020 - 2021 is in samenwerking met de medezeggenschapsraad vastgesteld op € 260,- voor een heel schooljaar.

In het eerste deel van het schooljaar (2020) is dat € 100,- en in het tweede deel van het schooljaar (2021) is dat € 160,-

Ouders krijgen een betaalverzoek via Schoolkassa.

Nieuwe kleuters en zij-instroomleerlingen betalen vanaf hun startperiode.

Om DNO haalbaar te houden gaan wij strenger letten op het (tijdig) betalen.

 

Als de betaling problemen gaat opleveren kunt u contact opnemen met de directeur om te praten over een eventuele regeling. 

 

Als u niet wilt betalen, kan uw kind helaas niet tijdens de pauze op school blijven. 

U moet dan met de leerkracht overleggen wanneer u uw kind kunt komen halen.