Kik

Werken op de Scholekster

WERKEN BIJ DE GEZELLIGSTE SCHOOL VAN AMSTERDAM                                                             

                    

De 9e Montessorischool “De Scholekster” is een openbare basisschool.

Dat wil zeggen dat de school voor alle kinderen toegankelijk is.

Elk kind en elke ouder moet zich hier thuis kunnen voelen.

“De Scholekster” is een Montessorischool.

De ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori vormen de basis van ons onderwijs, aangepast en bijgesteld aan de eisen van deze tijd.

Dat betekent: Leren met aandacht voor elk kind.

Elk kind leert op een eigen manier, in zijn of haar tempo.

De school staat middenin de Pijp, Amsterdam Oud-Zuid.

We hebben rond de 260 kinderen verdeeld over twaalf klassen.

Vier onderbouwklassen met groep 1 en 2, vier middenbouwklassen met groep 3, 4 en 5 en vier bovenbouwklassen met groep 6, 7 en 8.

Er heerst een gezellige sfeer op school waarin alle leerkrachten zich verantwoordelijk voelen voor alle kinderen. 

 

De vacature

Er is per 1 augustus 2021 plek in de bovenbouw (0,6 fte) op maandag, dinsdag en vrijdag.

In ieder geval tot de kerstvakantie 2021 en mogelijk langer.

De bovenbouw werkt met de Montessori taal- en rekenkasten in combinatie met een digitale rekenmethode. Verder gebruiken we methodes voor schrijven, begrijpend lezen en spelling.

Daarnaast hebben we de methode Leskracht voor het Kosmisch Onderwijs waarbij onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat. 

 

Het team en de kinderen zoeken een enthousiaste, flexibele teamspeler met de nodige dosis humor en relativeringsvermogen.

In het bezit van een PABO-diploma en tenminste affiniteit met het Montessori-onderwijs. 

Wij bieden een werkplek waar werkplezier voorop staat en waar iedereen zichzelf mag zijn.

Wij geloven dat zowel voor de kinderen als voor ons geldt dat er het beste gewerkt en geleerd wordt als er ruimte en aandacht is voor ieders persoonlijke talenten en interesses. 

 

Ons bestuur

De Scholekster maakt deel uit van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA).

Dit schoolbestuur verzorgt openbaar onderwijs aan 22 scholen in Amsterdam Zuid en Centrum.

Samen vormen wij een dynamische organisatie waarin professionals ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Wij leggen de lat hoog, zijn eigenwijs, bevlogen en houden onze blik gericht op de toekomst!

 

De procedure 

Stuur je sollicitatie en CV naar directie@descholekster.nl

t.a.v. Heleen Schipperheijn, directeur van De Scholekster.

Voor meer informatie kunt u ook bellen naar 020-6790228

Een proefles kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Betaling is volgens de CAO-PO