ONS | Klassenouders

Tot dit moment zijn er niet altijd klassenouders geweest in alle klassen. 

We willen graag de klassenouders een actievere rol geven in het organiseren van activiteiten die voorheen door de Oudercommissie gedaan werden. Samen met de overige ouders, zullen de klassenouders van elke bouw twee activiteiten per jaar organiseren. 

Per klas zoeken we daarom ten minste één klassenouder (maar twee of drie mag ook).

In de onderbouw is het prettig om per klas een ouder uit groep 1 en een ouder uit groep 2 te hebben. 

Een klassenouder biedt zich aan voor het gehele schooljaar en de hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme. Het is echter geen vrijblijvende taak: er wordt wel een actieve inzet verwacht. Per bouw krijg je zo minimaal 4 klassenouders. Mocht je nog geen klassenouder zijn en het graag willen doen, neem contact op met de leerkracht. Mocht je nu klassenouder zijn en deze taak niet willen doen, dan kun je ook contact opnemen met de leerkracht. 

 

Het werkt als volgt: de klassenouders uit de middenbouw organiseren samen het Sinterklaasfeest. 

Ze worden hierin ondersteund door de leerkrachten van de middenbouw. De klassenouders volgen het draaiboek, dat opgesteld is door de oudercommissie. De klassenouders verzamelen ouders om hen te helpen bij de uitvoering van dat draaiboek. 

 

Schooljaar 2019-2020 was een overgangsjaar; de oudercommissieleden hielpen nog met het organiseren van de evenementen. In schooljaar 2021 - 2022 is er geen aparte oudercommissie meer; er zullen alleen klassenouders zijn, en daarnaast een penningmeester. Zij bepalen samen waar de "opbrengst" van de vrijwillige ouderbijdrage aan uitgegeven gaat worden. 

 

Het voordeel van deze opzet is dat niet een heel klein groepje ouders verantwoordelijk is voor het organiseren van evenementen die door alle leerlingen, en ook door veel ouders, zeer gewaardeerd worden. Bovendien weten alle (klassen)ouders zo waar ze aan toe zijn qua organisatie, en wordt het organiseren eerlijk verdeeld over alle ‘bouwen’.

 

De verdeling voor de organisatie van feesten/evenementen is als volgt:

 

Onderbouw organiseert Kerstmis en Pasen

 

Middenbouw organiseert Sinterklaas en Koningsspelen

 

Bovenbouw organiseert Kinderboekenweek en Zomerfeest

 

Dus ter samenvatting:

de klassenouders vormen gezamenlijk de Oudercommissie. (ONS - Oudercommissie Nieuwe Stijl) 

 

Taakomschrijving klassenouder:

 

  • samen met de klassenouders uit jouw bouw en met andere enthousiaste ouders de twee feesten organiseren die bij je bouw horen. De gedachte is dat niet alleen de klassenouders deze feesten organiseren, maar dat zij andere ouders uit de klas benaderen om dit samen te doen. 
  • zorgen dat er elke dinsdag na een vakantie een hoofdluiscontrole is. Door de klassenouder zelf of met/door andere ouders uit de klas. 
  • twee keer per jaar een vergadering met alle klassenouders en de penningmeester.