Kik

Hoofdluis

Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met luizen.
Deze beestjes, die jeuk veroorzaken en door krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te worden.
Om verspreiding te voorkomen hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in een protocol worden beschreven. Voorop staat dat preventie en behandeling uitsluitend effect hebben als er thuis en op school wordt samengewerkt. Op dinsdagochtend na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door een aantal ouders. Er wordt dus alleen gekeken of kinderen luizen of neten hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind thuis behandelen.

Zodra bij een kind levende luizen worden aangetroffen, worden de ouders hiervan direct op de hoogte gebracht. De leerling moet meteen worden opgehaald en luisvrij weer terug naar school komen.

Een week na de controle wordt de gehele groep, inclusief het kind met luizen en/of neten opnieuw gecontroleerd. Indien de behandeling van ouders niet effectief is geweest en er nog steeds luizen/neten voorkomen, worden zij opnieuw gebeld.


Wij adviseren geen specifieke behandeling en het is de keuze van ouders om een effectieve behandelmethode te kiezen. Wel is bekend dat verschillende chemische bestrijdingsmiddelen onvoldoende resultaat opleveren in verband met resistentie van de luizen. Kammen met een speciale luizenkam is het meest geadviseerd als behandeling. Ter voorkoming van luizen en de besmetting binnen een groep vragen we ouders hun kind wekelijks te controleren.

 

Meer informatie: Hier 

 

Het is verstandig om zelf dagelijks/wekelijks te controleren en/of te kammen.

 

Na de vakantie, op dinsdag, voeren een aantal ouders de hoofdluiscontrole uit bij de leerlingen.
Je kunt je opgeven om te komen helpen bij de klassenouder.
Het duurt ongeveer 30-45 minuten. Start rond 8:45 uur.