Kik

Regels en afspraken

Om het op de 9e Montessorischool ‘De Scholekster’ voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, hebben we een aantal regels en afspraken. 
Schoolregels en afspraken:

 • Wij lopen rustig door de gangen.
 • We lopen aan de rechterkant van de trappen.
 • Deuren worden rustig gesloten en voor elkaar opengehouden.
 • De jassen en tassen worden opgehangen aan de haakjes van de kapstok.
 • Als er mutsen, dassen en wanten zijn, gaan die in de tassen.
 • Als er iets op de grond ligt, ruim je dat op, ook al is het niet van jou.
 • Mobiele telefoons worden door leerlingen in de school niet gebruikt. Ze worden vóór het begin van de les ingeleverd bij de leerkracht. Liever niet mee naar school!
 • Snoepen is niet toegestaan onder schooltijd. In de pauzes en tijdens buitenschoolse activiteiten is meegebracht snoep niet toegestaan. 
 • Bij een verjaardag hoort een traktatie. Een jarige mag uitdelen aan zijn klasgenootjes. Onze stelregel daarbij is: ‘een kinderhand is gauw gevuld’. Daarmee wordt bedoeld dat de traktatie in één kinderhand moet passen. Op die manier blijft het feestelijk en proportioneel. Leerkrachten willen geen traktatie. Wel worden de kinderen door alle leerkrachten gefeliciteerd als ze met een grote kaart de klassen langsgaan.
 • We streven naar gezondheid op school. Tijdens de schooldag drinken we water. ‘s Ochtends eten we fruit of groente en ‘s middags eten we (in principe) brood. 
 • Iedereen doet mee aan de gymles. Als dit om gezondheidsredenen niet mogelijk is, moet dit vooraf schriftelijk gemeld worden.
 • De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal (laat waardevolle spullen thuis).
 • We lopen over de stoep voor de school, onder de poort en op het schoolplein.
 • Leerlingen parkeren hun vervoermiddel (fiets/step) aan de rechterkant van het gebouw in het fietsenrek. Ouders parkeren tijdens het brengen en halen hun fiets niet onder de poort of op het schoolplein. 
 • Tijdens het buitenspelen mogen de kinderen geen gebruik maken van fietsen, steppen, skateboards of skates en dergelijke.
 • Graag jassen, tassen, gymkleding, bekers en brood- en fruittrommeltjes zoveel mogelijk voorzien van naam.

  

 Het omgaan met elkaar

 Bij alles wat je doet, denk eraan:

 • Is dit niet vervelend voor een ander?
 • Als mij dit gebeurt, hoe zou ik me dan voelen?
 • Is het niet gevaarlijk voor mijzelf of voor anderen?
 • Doe ik hier niemand pijn mee?

 

Extra verlof

Het is niet toegestaan vakantie te nemen tijdens schooltijd. Extra verlof kan alleen worden gegeven bij belangrijke omstandigheden. Dit verlof moet minstens 6 weken van tevoren worden aangevraagd.

Bij de directeur kunt u het formulier waarmee u extra verlof kunt aanvragen, inleveren.