Kik

Schooltijden

Maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag:

08.45 – 15.00 uur

 

Woensdag:

08.45 – 12.45 uur

Eén keer in de twee weken zijn de groepen 1 en 2 op woensdag vrij.

 

We willen de dag rustig en productief beginnen.

Daarom gelden er bij het brengen van de kinderen bepaalde regels.

De kinderen uit de onderbouw mogen vanaf 8.30 uur de klas in worden gebracht.

De leerkrachten zullen de ouders verzoeken om om 8.40 uur het lokaal te verlaten.

Als u na 8.40 uur uw kind brengt kunt u afscheid nemen op de gang.

In de middenbouw en de bovenbouw betekent binnen, beginnen en ouders nemen daarom afscheid buiten de klas. Alle ouders wordt verzocht om om 8.45 uur de school te verlaten.

Als u na 8.45 uur uw kind komt brengen, kunt u voor de school afscheid nemen.

Het kind gaat dan zelfstandig naar de klas.

 

Te laat in de klas.

In de ochtend en na de pauze.

 

- U krijgt een mailtje van de leerkracht als uw kind 3 keer te laat in de klas is gekomen.

- Bij 6 keer te laat in de klas wordt u, door de leerkracht, uitgenodigd voor een gesprek.

- Bij 8 keer te laat in de klas volgt een gesprek met de directeur.

- Als uw kind in totaal 10 keer te laat is gekomen, zult u uitgenodigd worden door de leerplichtambtenaar.

- De leerkracht noteert alle keren dat een kind te laat komt in ons digitale administratiesysteem en alle leerkrachten zullen hetzelfde beleid hanteren.