Kik

Schooltijden

Maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag:

08.45 – 15.00 uur

 

Woensdag:

08.45 – 12.45 uur

Eén keer in de twee weken zijn de groepen 1 en 2 op woensdag vrij.

 

Brengen 

 

Voor het brengen van de kinderen hanteren we dezelfde richtlijnen als voor de zomervakantie.

Vanaf 8:30 uur kunnen de kinderen gebracht worden. Afscheid nemen voor de poort.

Met ouders van nieuwe leerlingen worden apart afspraken gemaakt om mee naar binnen te gaan voor de wenperiode.

 

De leerkrachten starten om 8:45 uur met de les.
Het is belangrijk dat de kinderen op tijd in de klas zijn zodat de dag gezamenlijk rustig gestart kan worden. 

 

Ophalen

 

Voor het ophalen gaan we weer allemaal dezelfde eindtijd gebruiken.

Om drukte voor de poort te voorkomen, gaan we gebruik maken van het schoolplein achter het gebouw voor het ophalen van de onder- en middenbouw.

 

Vanaf 14:55 uur op ma, di, do en vrij en 12:40 uur op woensdag kunt u het schoolplein op, via de rechterkant van het gebouw, om aan de achterkant te wachten op uw kind van OBC en OBD en alle middenbouwklassen.

Voor OBA en OBB wacht u voor de school bij het linkertuinhek.

 

De bovenbouw ouders/verzorgers blijven voor de poort wachten.

 

Ophalen op de volgende manier:

 

OBB en OBA: links voor de school bij het tuinhek

OBC en OBD: bij de deur aan de achterkant van het eigen lokaal

MBB en MBA: bij de achterdeur op het schoolplein aan de kant van hun lokalen

MBC en MBD: bij de achterdeur op het schoolplein aan de kant van hun lokalen

 

De bovenbouwkinderen komen, via de voorkant van het gebouw, zelf door de poort naar buiten.

 

Voor de doorstroming is het van groot belang dat er geen fietsen in de poort worden gestald en dat daar niet wordt gewacht. Na het ophalen van uw kind graag zo snel mogelijk het plein weer verlaten en zoveel mogelijk rechts houden bij het in- en uitgaan van de poort. 

Kom nog steeds zoveel mogelijk alleen om uw kind te halen en houd zoveel mogelijk afstand. 

 

 

 

Te laat in de klas.

In de ochtend en na de pauze.

 

- U krijgt een bericht van de leerkracht als uw kind 3 keer te laat in de klas is gekomen.

- Bij 6 keer te laat in de klas wordt u, door de leerkracht, uitgenodigd voor een gesprek.

- Bij 8 keer te laat in de klas volgt een gesprek met de directeur.

- Als uw kind in totaal 10 keer te laat is gekomen, zult u uitgenodigd worden door de leerplichtambtenaar.

- De leerkracht noteert alle keren dat een kind te laat komt in ons digitale administratiesysteem en alle leerkrachten zullen hetzelfde beleid hanteren.