Kik

Ouderbijdrage

Zoals bij de meesten van jullie wel bekend is, heeft de Scholekster een ONS, bestaande uit klassenouders van alle jaarlagen.

ONS organiseert samen met het team van De Scholekster leuke activiteiten voor de leerlingen.
Voor het schooljaar 2022-2023 zijn dit onder andere, en afhankelijk van de Covid'19 maatregelen:

• Kinderboekenweek
• Sinterklaasfeest
• Kerstfeest
• Paaslunch
• Koningsspelen
• Schoolkrant
• Zomerfeest
• Afscheid groep 8


Vrijwillige bijdrage

Ook dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage € 40,- per kind.

De activiteiten die de ONS organiseert vallen buiten het normale lesprogramma.

Van deze ouderbijdrage betaalt de ONS bijvoorbeeld de cadeaus en versiering voor het Sinterklaasfeest, de versieringen voor het Kerstfeest, de huur van de sportvelden voor de Koningsspelen, de drukkosten van de schoolkrant, het afscheid van groep 8 en de organisatie van het Zomerfeest.

Ook draagt de ONS financieel bij aan activiteiten die de school organiseert, zoals het Artisbezoek.

Bij deze het vriendelijke verzoek om de vrijwillige bijdrage van €40,- over te maken op onderstaand rekeningnummer.

 

Of zelf overmaken naar:

NL45 INGB 0004 8802 50

t.n.v. Oudercomm 9e Montessorischool

 

Je mag het bedrag ook in delen overmaken.

 

Je kunt ook betalen via deze link

 Vermeld, indien mogelijk, de naam van je kind bij de betaling.

Voor gezinnen met een laag inkomen heeft de gemeente bepaalde regelingen.