Ouderbijdrage

Onderaan deze pagina graag even aangeven wat de plannen zijn voor dit schooljaar.

*    *    *    *    *    *    *    *

Zoals bij de meesten van jullie wel bekend is, heeft de Scholekster een ONS, bestaande uit klassenouders van alle jaarlagen.

ONS organiseert samen met het team van De Scholekster leuke activiteiten voor de leerlingen.

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn dit onder andere, en afhankelijk van de Covid'19 maatregelen:

• Kinderboekenweek
• Sinterklaasfeest
• Kerstfeest
• Paaslunch
• Koningsspelen
• Schoolkrant
• Zomerfeest
• Afscheid groep 8


Vrijwillige bijdrage

Ook dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage € 40,- per kind.

De activiteiten die de ONS organiseert vallen buiten het normale lesprogramma.

Van deze ouderbijdrage betaalt de ONS bijvoorbeeld de cadeaus en versiering voor het Sinterklaasfeest, de versieringen voor het Kerstfeest, de huur van de sportvelden voor de Koningsspelen, de drukkosten van de schoolkrant, het afscheid van groep 8 en de organisatie van het Zomerfeest.

Ook draagt de ONS financieel bij aan activiteiten die de school organiseert, zoals het Artisbezoek.

Bij deze het vriendelijke verzoek om de vrijwillige bijdrage van €40,- over te maken op onderstaand rekeningnummer.

Je mag het bedrag ook in delen overmaken.


NL45 INGB 0004 8802 50

t.n.v. Oudercomm 9e Montessorischool,

 

Betaalverzoek

 

 

 

 

Vermeld, indien mogelijk, de naam van je kind bij de betaling.

 

Voor gezinnen met een laag inkomen heeft de gemeente bepaalde regelingen.

 

 

Voor ouders die het (nog) niet hebben overgemaakt:

Ik ga de vrijwillige bijdrage dit jaar: *

Invoer:

Graag even invullen aub!! *
Ouder/verzorger van
Opmerking/vraag
* Verplichte velden