Kik

Medezeggenschapsraad MR

Ouders willen voor hun kinderen goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. 

Voor een school is het belangrijk zich bewust te zijn van deze belangen.

Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad (MR).

De Scholekster heeft een Medezeggenschapsraad, die bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

De MR bespreekt (alle) belangrijke zaken die op school spelen met de directie.

Het gaat over veel verschillende zaken. Bijvoorbeeld het jaarplan, de invulling van Passend Onderwijs, de begroting, schoolvakanties, het cultuuronderwijs en 21e eeuwse vaardigheden. 

 

MR-leden in het schooljaar 2022 - 2023

 

 • Serge, vader van kinderen in OBA en MBD
 • Eduard, vader van kind in OBB
 • Ekram, moeder van kinderen in MBC en MBD
 • Eline, leerkracht van OBA 
 • Marije, leerkracht van OBC
 • Melanie, leerkracht van MBA

De MR is te bereiken via het volgende mailadres: mr@descholekster.nl 

 

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Volgens het MR-reglement hebben de leden een zittingstermijn van drie jaar, maar men kan altijd eerder stoppen of na drie jaar herkozen worden. 

 

Je bent van harte welkom om aan te schuiven bij een vergadering van de MR.

 

Vergaderdata 2022-2023
 
 • 26 september
 • 9 november
 • 18 januari
 • 15 maart
 • 24 mei
 • 28 juni (afsluiting)