Kik

Medezeggenschapsraad MR

Ouders willen voor hun kinderen goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. 

Voor een school is het belangrijk zich bewust te zijn van deze belangen.

Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad (MR).

De Scholekster heeft een Medezeggenschapsraad, die bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

De MR bespreekt (alle) belangrijke zaken die op school spelen met de directie.

Het gaat over veel verschillende zaken. Bijvoorbeeld het jaarplan, de invulling van Passend Onderwijs, de begroting, het cultuuronderwijs en 21e eeuwse vaardigheden. 

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar op een dinsdag- of donderdagavond.

Volgens het MR-reglement hebben de leden een zittingstermijn van drie jaar, maar men kan altijd eerder stoppen of na drie jaar herkozen worden. 

Je bent van harte welkom aan te schuiven bij de vergadering van de MR.

 

Vergaderdata 2021-2022
 
Dinsdag of donderdag van 19.30 uur tot 21.00 uur. (online)
  1. 30 september 2021 
  2. 18 november 2021
  3.   1 februari 2022
  4.   5 april 2022
  5. 19 mei 2022
  6. 30 juni 2022 (Afsluiting jaar)