Kik

SOP

Per 1 augustus 2014 is de wet op passend onderwijs ingetreden. Een nieuw begrip hierbij is het ‘schoolondersteuningsprofiel’, SOP.
Scholen zijn verplicht om dat te schrijven. Het sop is gebaseerd op de visie van stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.  Het gaat hier om een levend document dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Voor ons is het document ook bedoeld voor ouders. Passend onderwijs gaat over hun kind of kinderen. Het moet duidelijk maken wat de school te bieden heeft op het gebied van passend onderwijs, hoe de school te werk gaat en welke ambities de school heeft om zaken te verbeteren of te verdiepen. Het gaat hier dus om ouders goed te informeren en de juiste verwachtingen te creëren.


Hier kunt u het document lezen.