Laatste nieuws

07 februari 2021

Het sneeuwt....


Het is heel jammer maar waarschijnlijk niet helemaal onverwacht, we gaan morgen de school nog niet openen voor fysiek onderwijs en er is ook geen noodopvang. 

Een deel van onze leerkrachten woont buiten Amsterdam. Zelfs binnen Amsterdam kunnen onze leerkrachten te maken hebben met flinke reisafstanden. Gelet op de huidige verkeerssituatie, de onzekerheid over het opstarten van het openbaar vervoer en de situatie op de wegen, is het op dit moment volstrekt onvoorspelbaar en onaannemelijk dat de leerkrachten morgen op tijd op school zijn. De kans op ongelukken is gewoon te groot en morgen in alle vroegte improviseren is onverstandig.

Daarom heeft het bestuur van onze school (in samenspraak met de andere Amsterdamse schoolbesturen) besloten dat we het online-afstandsonderwijs met een dag verlengen voor zover mogelijk. Er is morgen ook geen noodopvang op de scholen. De nieuwe Corona-regels vragen van de scholen om leerlingen van verschillende groepen niet te mengen, zoals bij de noodopvang wel het geval was. Ook weten we zoals gezegd niet wie er morgen aanwezig kunnen zijn. Dit besluit geldt vooralsnog alleen voor maandag 8 februari.

 

Morgen zal er opnieuw overlegd worden. Ik houd u op de hoogte van de uitkomst van dat overleg. Via de leerkrachten zullen de kinderen op de gebruikelijke wijze informatie krijgen over het online onderwijs. 

Ik hoop u zo voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.

Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar Heleen.