Laatste nieuws

30 september 2020

Nieuwe maatregelen ivm Covid-19

 

In verband met de nieuwe maatregelen van de overheid om de verdere verspreiding van Covid-19 terug te dringen, zullen wij op school ook weer strikter een aantal regels gaan naleven. Wat betreft het brengen en halen gaat het inmddels goed, dat blijft zoals het is, wel zullen we de toegang voor ouders/verzorgers in de school weer gaan verminderen. 
De aanpassingen zijn als volgt:


  • Alle oudergesprekken vinden uitsluitend online plaats.
  • Ouderhulp in de school wordt beperkt tot alleen het strikt noodzakelijke zoals leesouders bij de middenbouw, maximaal één ouders per gang.
  • Kinderen die verkouden zijn mogen weliswaar naar school maar als iemand in het gezin koorts heeft en/of besmet is met Covid-19 of in quarantaine moet dan moet het kind ook thuisblijven. 

We hopen op deze wijze het virus buiten de school te houden zodat de kinderen kunnen blijven komen. We rekenen op ieders medewerking. Op Klasbord zullen we zoveel mogelijk een inkijkje proberen te geven van alles wat er gebeurt in school en hoe mooi het wordt nu de verbouwing echt zijn voltooiing nadert. 

Verder verwijs ik u graag naar andere pagina's op de website van de school voor de agenda en de meest actuele informatie. Daarop is bijvoorbeeld ook goed te vinden wanneer de klas van uw kind gym heeft en daar gebracht of gehaald moet worden.


Ik hoop u zo voldoende te hebben geinformeerd en blijf gezond.

Met vriendelijke groeten
Heleen Schipperheijn
Directeur