Laatste nieuws

23 maart 2024

Week 13 | Maandag 25 Maart - Vrijdag 29 Maart

Regel van de week 13 | 14

We zitten rechtop aan tafel

 


Ouder- en kindgesprek 20 minuten

Week 10 tot en met week 14

04-03-2024 | 05-04-2024

 

Maandag 

Onderbouw Gymles

BBD Kinderboerderij

 

Dinsdag 

Schoolfruit

Bovenbouw | MBA | MBC Gymles

 

Woensdag

Onderbouw vrij

Middenbouw Gymles

 

Donderdag

Schoolfruit 

MBB | MBD | Bovenbouw Gymles

 

Vrijdag

Goede Vrijdag | Alle leerlingen zijn vrij!! 

 

 

Maandag 1 April

Tweede Paasdag | Alle leerlingen zijn vrij!!

 

Gevonden voorwerpen bekijken!

 

Planning schoolfotograaf 

Woensdag 3 april | Onderbouw

Vrijdag 5 april | Bovenbouw 

Maandag 8 april | Middenbouw