Laatste nieuws

20 mei 2020

Week 2

 

Beste ouders en verzorgers, 

Het was een korte maar geslaagde week. Er zijn veel achterstallige verjaardagen gevierd en er is ook echt weer serieus gewerkt.


We waren natuurlijk heel benieuwd welke nieuwe maatregelen er dinsdagavond aangekondigd gingen worden. We weten nu dat we vanaf 8 juni weer helemaal open mogen op de basisscholen. Meer dan dat weten we eigenlijk nog niet. Welke regels er dan gaan gelden en hoe het er precies uit gaat zien moet nog verder ingevuld worden. Daar wordt de komende week door alle partijen in het onderwijs over nagedacht en op zijn vroegst zal daar woensdag 27 mei meer duidelijkheid over zijn. 
Dus hoe het er bij ons op school uit gaat zien, weet ik nog helemaal niet. Wat ik wel weet is dat wij als team de afgelopen twee weken al heel goed flexibel hebben kunnen invullen en dat u zich goed aan de regels blijft houden. Ook kan ik u melden dat we ook nog een inval hebben gevonden voor de middenbouwgroepen MBC en MBD, die hun vaste leerkrachten nu missen. Naast Elise kunnen we nu ook Bregje Daams vanuit de Brede Selectie inzetten op woensdag en vrijdag. Bovendien zal Joyce vanaf volgende week wel weer gedeeltelijk naar school kunnen komen. Zij kan (nog) niet voor de klas maar wel met individuele kinderen werken.
Hoe het zich verder gaat ontwikkelen weten we natuurlijk niet. In ieder geval heb ik er alle vertrouwen in dat we ook na 8 juni het zo kunnen organiseren dat we allemaal weer veilig naar school kunnen,  zodat we met elkaar het jaar goed kunnen afsluiten. Zodra er meer bekend is, hoort u dat van mij.

Ik wens u ook namens het team een heel fijn lang zonnig weekend en voor een deel van onze kinderen ook een heel fijn suikerfeest. 

Met vriendelijke groeten

Heleen Schipperheijn