Laatste nieuws

28 oktober 2023

Week 44 | Maandag 30 Oktober - Vrijdag 3 November

Regel van de week 42 | 44

 

Wij luisteren naar anderen

 


Maandag

Montessori Studiedag  

Alle leerlingen zijn vrij

 

Dinsdag

Bovenbouw | MBA | MBC Gymles

 

Woensdag

Middenbouw gymles 

Groep 7 Schooltuinen 1e Binnenles

 

Donderdag

MBB | MBD | Bovenbouw Gymles

Middenbouw | OBC Muziekles

 

Vrijdag 

Onderbouw Gymles