Laatste nieuws

03 juni 2020

Weer naar school vanaf 8 juni

 

Richtlijnen protocol


Al bekend:

-Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden
-Kinderen en volwassenen streven naar afstand houden
-Volwassenen houden onderling afstand
-Geen ouders in de school 
-Voldoende ventileren


Nieuw:
-Externe begeleiding op school
-Buitenspelen op het Henrick de Keijserplein
-Excursies met eigen vervoer mogen doorgaan


Het brengen en halen
De schooltijden worden weer zoals het was voor de schoolsluiting, dus ook de woensdag.

De kinderen hebben ook weer DNO op alle dagen behalve op woensdag. De onderbouw is de oneven weken vrij op woensdag, dus op 17 juni en in de laatste schoolweek op 1 juli zoals al stond gepland in de schoolkalender.. 
Voor het brengen en halen blijven we nog wel steeds het schema hanteren volgens alfabet.

Het brengen:
8:30 - 8:45 uur: de kinderen met achternaam beginnend met A t/mkunnen worden gebracht. 
8:45 - 9:00 uur: de kinderen met achternaam beginnend met M t/m Z kunnen worden gebracht

Op maandag,dinsdag, donderdag, vrijdag ophalen:
14:45 - 15:00 uur: de kinderen met achternaam beginnend met A t/mkunnen worden gehaald
15:00 - 15:15 uur: de kinderen met achternaam beginnend met t/m Z kunnen worden gehaald 

Let op op woensdag:
12:30 - 12:45 uur: de kinderen met achternaam beginnend met A t/mkunnen worden gehaald 
12:45 - 13:00 uur: de kinderen met achternaam beginnend met t/m Z kunnen worden gehaald