Kik

DNO 2022 - 2023

De invulling van DNO

 

Op De Scholekster blijven alle kinderen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de hele dag op school. Ook als ouders niet noodzakelijk gebruik hoeven te maken van de overblijf. De verschillende momenten in het dagprogramma lopen op deze manier heel vloeiend in elkaar over. De kinderen eten gezamenlijk onder toezicht van de leerkracht, die dat moment kan benutten om voor te lezen, een groepsgesprek te doen of een spelletje te doen. De kinderen gaan met hun eigen leerkracht naar buiten zodat deze goed zicht hebben op het spelen van de kinderen en hun sociale ontwikkeling daarin. 

 

De leerkrachten hebben ook een eigen pauze, de klas wordt dan twee keer per week per klas overgenomen door een medewerker van DONS, die de leerlingen een drama, muziek of creatieve les geeft. Op de andere twee dagen is het de gymdocent of een sportbuurtwerker, een cultuurdocent of een onderwijsassistent die de klas overneemt. Deze oplossing zorgt voor rust in het dagprogramma van de kinderen. Daarnaast maakt dat het aanbod flexibeler en rijker doordeweeks.

Dit schooljaar gaan we de DNO weer op dezelfde wijze vormgeven. 

 

Aanpassing van de prijs van DNO

 

Voor de DNO moet jaarlijks een bedrag betaald worden door u. Het is al jaren een relatief laag bedrag, zodat zoveel mogelijk ouders het kunnen betalen. Voor de ouders die maar een deel kunnen betalen zijn er speciale regelingen mogelijk. Daarnaast vragen we of ouders, die het kunnen missen, vrijwillig een extra bijdrage willen doen. Dat wordt gelukkig ook gedaan, waardoor we ook het afgelopen schooljaar weer een goed aanbod hebben kunnen bieden aan alle kinderen. Daarnaast hebben we de extra lessen cultuur gedeeltelijk kunnen betalen met de NPO-gelden. Hierdoor hebben we de prijs voor het schooljaar 2021-2022 nog laag kunnen houden en alleen met de inflatiecorrectie verhoogd. 

 

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn we genoodzaakt om de prijs voor de DNO te verhogen.

Om een aantal redenen: 

  • De uurprijs van de DNO-begeleiders die we inhuren is omhoog gegaan.
  • Het aantal kinderen op De Scholekster is in 2021 afgenomen door een groot aantal verhuizingen.
  • Het NPO-geld voor komend schooljaar is minder per kind en gebaseerd op het lagere kindaantal op peildatum 1 oktober 2021.

Het bedrag van 2021-2022 was 263,40 euro per kind per schooljaar. Met inflatiecorrectie en de noodzakelijke verhoging wordt het bedrag per kind per schooljaar 275 euro.

 

Aan het begin van het schooljaar wordt het betaalverzoek verstuurd voor de eerste vier maanden van het schooljaar 2022-2023. 

Bij financiële problemen bestaat de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen met de directeur. 

Ook blijft het mogelijk en heel welkom om wat extra te betalen.