Kik

Bouw!

Welkom op de pagina van Bouw!

Bouw! is een preventief leesprogramma op de computer.

Op school krijgen bepaalde leerlingen uit groep 2 en 3 die meer begeleiding nodig hebben bij het leren lezen, ondersteuning door middel van dit programma.

 

Leerlingen die hier bijvoorbeeld voor in aanmerking komen zijn leerlingen, waarbij dyslexie in de familie zit, ouders die zelf moeite hebben gehad met het leren lezen, leerlingen waarvan Nederlands niet hun eerste taal is en leerlingen die meer moeite hebben met het hakken/plakken, rijmen en/of onthouden van letters.

 

Het programma bestaat uit verschillende blokken met oefeningen en elk blok wordt afgesloten met een toets. Het is de bedoeling dat de leerling op school 2 x ondersteuning krijgt van 15 minuten per keer en 2 x thuis.

De toets wordt altijd afgenomen op school door de coördinator van Bouw!

 

Indien uw kind in aanmerking komt voor Bouw! dan geeft de leerkracht dit bij u aan.