Kik

Het Meer

Mijn naam is Saskia van de Kamer en ik begeleid elke week de plusklas

van de Scholekster ‘het Meer’. 

Het Meer is een wekelijkse voorziening van de Scholekster voor kinderen die naast het werk in de klas extra uitdaging nodig hebben. En ze kunnen tijdens deze bijeenkomsten samenwerken met zogeheten ‘peers’ of te wel gelijkgestemden. 

Daarnaast gaan er kinderen van de Scholekster naar de ‘Day a week School’.

Daar is maar beperkt plek. 

Hier een algemene beschrijving van hoe een het Meer bijeenkomst er uit ziet.

We beginnen meestal met Denkwerk.

De kinderen krijgen elke week een werkblad mee met opdrachten en vragen waar ze in de klas aan kunnen werken. 

Daarna doen we vaak een proefje. Dat vinden de meeste kinderen heel leuk.

Bij de proefjes stellen we vragen.

  1. Wat denk je dat er gebeurt als...?
  2. Wat gebeurde er?
  3. Hoe denk je dat dit komt?

Door het stellen van vragen gaat het niet meer alleen om doen, maar ook om denken. Nadenken over waar je mee bezig bent, over hoe de wereld werkt.

Deze vragen maken van een proefje een wetenschappelijk experiment in het klein.

De kinderen gaan deze proef daarna in hun eigen klas doen. Op die manier oefenen ze plannen, organiseren en presenteren.

Ook leren de leerlingen met het Denkwerk en de proefjes er mee omgaan dat er misschien meerdere antwoorden goed zijn of dat je een antwoord niet weet. Dat is voor sommige kinderen best lastig

Daarna gaan we verder werken aan een thema. Dat kan individueel of in een groepje.

Het is de bedoeling dat de kinderen hier in de klas aan werken.

Hoe lang we aan een thema werken en wat we met een thema doen hangt af van de groep. 

Zo werken we aan de doelen van Het Meer.

Die zijn:

  1.      leren leren
  2.      de sociaal emotionele ontwikkeling bevorderen
  3.      opdrachten/materiaal geven waaraan in de klas verder gewerkt kan worden