Kik

Het Meer

'Het Meer' is er voor leerlingen voor wie het basisaanbod in de klas niet uitdagend genoeg is.

Enkele leerlingen van De Scholekster gaan al naar de ‘Day a Week’- School (DWS).

DWS is voor kinderen vanaf groep 5. Zij krijgen daar (één dag per week) onderwijs dat is afgestemd op hun behoefte aan meer uitdaging. Helaas is er maar beperkt plek op de DWS.

Met Het Meer willen wij aan kinderen die niet naar de DWS gaan en toch meer uitdaging nodig hebben een plek bieden. 

De doelen van Het meer zijn:

  1.      leren leren
  2.      de sociaal emotionele ontwikkeling bevorderen, door bijvoorbeeld samen te werken
  3.      opdrachten/materiaal geven waaraan in de klas verder gewerkt kan worden