ONS | Klassenouders

Sinds schooljaar 2021 - 2022 hebben wij op de Scholekster de “Oudercommissie Nieuwe Stijl”.

Dit zijn de klassenouders met daarnaast een penningmeester.

Zij bepalen samen waar de "opbrengst" van de vrijwillige ouderbijdrage aan uitgegeven gaat worden.

Klassenouder zijn is een leuke en dankbare taak. Het valt uiteindelijk altijd reuze mee hoeveel tijd het je kost en het wordt enorm gewaardeerd door de andere ouders en door school. Bovendien kan het heel leuk zijn een nog meer betrokken rol te hebben en zo af en toe een kijkje in de keuken te krijgen.

 

Het voordeel van de ONS is dat niet een heel klein groepje ouders verantwoordelijk is voor het organiseren van evenementen, zoals Sinterklaas en het zomerfeest, die door alle leerlingen, en ook door veel ouders, zeer gewaardeerd worden. Bovendien weten alle (klassen)ouders zo waar ze aan toe zijn qua organisatie, en wordt het organiseren eerlijk verdeeld over alle ‘bouwen’.

Samen met de overige ouders, zullen de klassenouders van elke bouw twee activiteiten per jaar organiseren. Per klas zoeken we daarom ten minste één klassenouder (maar twee of drie mag ook).

Om nog meer een beeld te krijgen bij wat het inhoudt om bij ons op school klassenouder te zijn, hebben we hieronder nog de informatie staan, die je krijgt als je besluit klassenouder te worden.

 

Klassenouder op de Scholekster

 

 

Wat fijn dat je dit schooljaar klassenouder wil zijn in de groep van je kind! 

Om je een beetje wegwijs te maken in wat je wel en niet kan en moet doen, hebben wij dit document opgesteld. 

(Dit is een basisdocument dat wij graag verder aanvullen met jullie ervaringen.)

 

Één ding staat voorop: Klassenouderschap is mensenwerk! Voel je vrij om de taak als klassenouder met eigen originaliteit in te vullen.

 Vaak is het fijn om het klassenouderschap te delen met een mede-klassenouder.

 Tip: Maak aan het begin van het schooljaar een heldere taakverdeling als duo-klassenouders.

 

 

Taken klassenouder:

 

  • In overleg met de leerkracht zorgen dat er ouders zijn die kunnen helpen bij bijvoorbeeld het Artisbezoek en met andere activiteiten op of buiten school (museumbezoek, sportdag etc.)
  • Twee keer per jaar een vergadering met alle klassenouders en de penningmeester.
  • Er is op de Scholekster geen aparte oudercommissie; De klassenouders bepalen, samen met de penningmeester, waar de "opbrengst" van de vrijwillige ouderbijdrage aan uitgegeven gaat worden.
  • Samen met de klassenouders uit jouw bouw en met andere enthousiaste ouders de twee feesten organiseren die bij je bouw horen. De klassenouders volgen het al bestaande draaiboek en worden ondersteund door een leerkracht van de betreffende bouw. 
  • Andere ouders uit de klas benaderen om te helpen bij de organisatie van de feesten die bij de bouw horen.
  • Als dat gewenst is, kan je met de ouders een klassenapp groep maken om belangrijke info te delen; o.a. oproep voor hulp bij activiteiten op school, klassenborrel, studiedagen.De verdeling voor de organisatie van feesten/evenementen is als volgt:

 

Onderbouw organiseert Kerstmis en Pasen

Middenbouw organiseert Sinterklaas en Koningsspelen

Bovenbouw organiseert Kinderboekenweek en Zomerfeest

 

Veel succes en plezier!