Laatste nieuws

02 september 2020

Wijzigingen in het brengen en halen en extra informatie

 • wijziging in het brengen en halen
 • de regels over het thuisblijven van kinderen 
 • de inzet van thuisonderwijs 

De kinderen zijn alweer bijna twee weken op school. De kinderen vinden weer een beetje hun ritme. Toch is niet alles zoals we ooit gewend waren en zal dat ook voorlopig niet zo zijn.

We zullen telkens flexibel op de wisselende omstandigheden en regels in moeten blijven spelen. Ook evalueren we regelmatig de afspraken om te beoordelen of ze nog het gewenste resultaat hebben. 

 

 

Wijziging in het brengen en halen

Over het algemeen gaat het brengen en halen van de kinderen heel goed. Iedereen doet zijn best om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Bijna alle kinderen gaan ook zonder problemen zelfstandig de school in. Wij zijn heel blij met het begrip en de medewerking.  
We hadden de verschillende tijdvakken op alfabet ingesteld om de drukte van ouders voor de poort te spreiden. Nu blijkt dat dit bij het brengen van de kinderen minder nodig is. Veel bovenbouwkinderen komen namelijk zelfstandig naar school. Bij het halen van de kinderen ontstaat er vaak nog wel veel drukte en wordt het met name met de kleuters lastiger om het overzicht te houden. We kunnen nu helaas ook nog niet het schoolplein gebruiken om ouders meer te verspreiden. 

 

Daarom hebben we besloten tot de volgende afspraken met ingang van 

donderdag 3 september:

 • Alle bovenbouwkinderen zijn uiterlijk om 8:45 uur aanwezig in de klas.

 • De onderbouw- en middenbouwkinderen worden gebracht in twee groepen, 8:30 uur tot 8:40 uur (A t/m L) en van 8:40 uur tot 8:50 uur (M t/m Z).

 • Alle bovenbouwkinderen zijn om 15:00 uur uit. Op woensdag om 12:45 uur. 

 • De onderbouw- en middenbouwkinderen komen nog steeds op twee tijden naar buiten. De eerste groep (A t/m L) kan om 14:50 uur (woensdag 12:35 uur) gehaald worden en de tweede (M t/m Z) om 15:00 uur (woensdag 12:45 uur) .

 • Het blijft heel belangrijk dat u niet te vroeg aanwezig bent en niet blijft staan voor de poort als u uw kind gehaald heeft. Zo blijft er voor andere ouders ook voldoende ruimte is om afstand te houden. 

 • Op dinsdag start BBB met gym, dus die starten bij de gymzaal. MBD eindigt met gym dus die kunnen daar worden gehaald om 15:00 uur.

 • Op woensdag start MBA met gym dus die starten bij de gymzaal. MBD eindigt met gym dus die kunnen daar worden gehaald om 12:45 uur.

 • Op donderdag start MBB met gym, dus die starten bij de gymzaal. BBD eindigt dan met gym, dus die kunnen daar worden gehaald of met toestemming van de ouders zelf naar huis vandaar. 

 

De regels over het thuisblijven van kinderen

Het komt steeds vaker voor dat er kinderen zijn met verkoudheidsverschijnselen en met de herfst in aantocht zal dat nog vaker gaan voorkomen. Daarom hierbij nog een keer de richtlijnen om te bepalen of uw kind thuis moet blijven. 

 • Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, 

behalve: 

 • als het kind ook koorts of andere Corona-klachten heeft; 

 • als het kind contact heeft met een patiënt met een bevestigde Corona-besmetting;

 • als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. Dan moet het kind thuisblijven  

 

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven bij:

 • verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij Corona (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak). 

 • als het kind contact heeft met een patiënt met een bevestigde Corona-besmetting; 

 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Als u zelf dergelijke verschijnselen heeft, kom dan niet zelf uw kind brengen of halen. 

 

De inzet van thuisonderwijs. 

Het zal de komende tijd vaker voorkomen dat niet alleen de kinderen maar ook de leerkrachten korte of langere tijd thuis moeten blijven terwijl ze niet ziek zijn. Bijvoorbeeld omdat ze moeten wachten op een testuitslag of omdat ze in quarantaine moeten. Helaas is het niet haalbaar om dan iedere keer inval in te zetten of de klas te verdelen. We zijn ook niet meer verplicht om te zorgen voor noodopvang voor cruciale beroepen. 

Het onderwijs op afstand kan in dergelijke gevallen weer opgepakt worden. De eigen leerkracht zal hierover communiceren met u.