Scholierenvergoeding + Stadspasregeling

 

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage

Heeft uw kind een Stadspas?

Dan kunt u daarmee in schooljaar 2020-2021 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.

Scannen van de Stadspas

U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Nathalie Steehouwer.

Zij scant de passen, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje*, op de rekening van de school stort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje* volledig heeft voldaan.

Aanvragen Stadspas

De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt.

Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft?

Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

 

 

De Stadspasregeling van de gemeente is gebaseerd op een schoolreisje van één dag. 

Voor de meerdaagse schoolreis van de middenbouw en bovenbouw vragen we daarom een aparte bijdrage van € 20,- voor de leerlingen van groep 3 t/m groep 8.

 

 

Scholierenvergoeding van de gemeente

 

Schoolgaande kinderen