Kik

DNO 2023 - 2024

Op De Scholekster blijven alle kinderen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de hele dag op school. Ook als ouders niet noodzakelijk gebruik hoeven te maken van de overblijf. De verschillende momenten in het dagprogramma lopen op deze manier vloeiend in elkaar over. De kinderen eten gezamenlijk onder toezicht van de leerkracht, die dat moment kan benutten om voor te lezen, een groepsgesprek te doen of een spelletje te doen. De kinderen gaan met hun eigen leerkracht naar buiten zodat deze goed zicht hebben op het spelen van de kinderen en hun sociale ontwikkeling daarin. 

 

De leerkrachten hebben ook een eigen pauze, de klas wordt dan twee keer per week per klas overgenomen door een medewerker van DONS, die de leerlingen een drama, muziek of creatieve les geeft. Op de andere twee dagen is het de gymdocent, een cultuurdocent of een onderwijsassistent die de klas overneemt. Deze oplossing zorgt voor rust in het dagprogramma van de kinderen. Daarnaast maakt dat het aanbod flexibeler en rijker doordeweeks. Komend schooljaar gaan we de DNO weer op dezelfde wijze vormgeven. Alleen intern zal het rooster wat aangepast worden.  

 

Voor de DNO moet jaarlijks een bedrag betaald worden door de ouders. Het is al jaren een relatief laag bedrag, zodat zoveel mogelijk ouders het kunnen betalen. Voor de ouders die niet of maar een deel kunnen betalen zijn er speciale regelingen mogelijk. Daarnaast vragen we of ouders, die het kunnen missen, vrijwillig een extra bijdrage willen doen. Dat wordt gelukkig ook gedaan, waardoor we ook het afgelopen schooljaar weer een goed aanbod hebben kunnen bieden aan alle kinderen. Ook hebben we naar extra middelen gezocht bij het stadsdeel Zuid. De samenwerking daarmee is wel op gang gekomen en we kunnen voor dit schooljaar dan ook rekenen op een financiële ondersteuning. Helaas is het toch nog niet genoeg om ook de stijgende (loon)kosten te dekken en in te lopen op het eerder ontstane tekort. De inflatiecorrectie is dit jaar vastgesteld op 10% samen met een kleine stijging van de prijs, 2,50 om te kunnen inlopen op het tekort.

 

Oude prijs: 275 euro per jaar per kind voor vier keer DNO per week

Nieuwe prijs: 305 euro per jaar per kind voor vier keer DNO per week

 

Aan het begin van het schooljaar wordt het betaalverzoek voor € 122,- verstuurd voor de eerste vier maanden van het schooljaar 2023-2024. 

Het betaalverzoek van € 183,- voor het tweede gedeelte van het schooljaar krijgt u in januari 2024.

De termijnbetaling is van januari tot en met juli 2024

 

De regeling voor ouders die het niet of minder kunnen betalen blijft bestaan. Wel moet u dat aan het begin van het schooljaar weer even kenbaar maken als u een betaalverzoek ontvangt. Mogelijk is er iets veranderd in uw situatie. Ook blijft het mogelijk en heel welkom om wat extra te betalen. Via de gemeente zijn er subsidieregelingen speciaal voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De voorwaarden zijn verruimd.  Op de website https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/ vindt u veel informatie.

https://www.amsterdam.nl/stadspas/kindtegoed/kosten-terugvragen/

 

 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt het betaalverzoek verstuurd voor de eerste vier maanden van het schooljaar 2023-2024. Het is mogelijk om te kiezen voor betaling in termijnen. 

Bij financiële problemen bestaat de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen met de directeur.

Een regeling zou kunnen zijn: een dag per week minder betalen voor deze periode.

 

Ook blijft het mogelijk en heel welkom om wat extra te betalen.